Filia w Hrubieszowie

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu

February 2019
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

Obecnie naszą stronę odwiedza:

Odwiedza nas 73 gości oraz 0 użytkowników.

Stowarzyszenie Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Hrubieszowskiego jest samorządną organizacją społeczną o charakterze fachowym i zawodowym, zrzeszającą osoby związane zawodowo lub naukowo ze sprawami książek, czytelnictwa i bibliotek. Działa przy Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie.

 

Powołane zostało uchwałą na zebraniu założycielskim, w dniu 7 października 2008 r., w siedzibie Biblioteki. Członkami założycielami Stowarzyszenia było 23 nauczycieli bibliotekarzy, reprezentujących szkoły i placówki oświatowe z terenu powiatu. Komitet Założycielski tworzyły: Małgorzata Szajdecka, Iwona Panasiewicz, Elżbieta Bednarek i Agnieszka Zyśk.

Stowarzyszenie uzyskało osobowość prawną – zarejestrowane zostało w Sądzie Rejonowym w Lublinie, w dniu 18 marca 2009 r. dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Posiada numer identyfikacyjny REGON oraz Numer Identyfikacji Podatkowej.

Ramy organizacyjne i merytoryczne Stowarzyszenia określa Statut, przyjęty na zebraniu założycielskim. Celem Stowarzyszenia jest:

  • wszechstronny rozwój członków i uczestników Stowarzyszenia,
  • integracja środowiska zawodowego nauczycieli bibliotekarzy powiatu hrubieszowskiego, - działalność służąca podnoszeniu rangi bibliotek szkolnych i statusu nauczyciela bibliotekarza,
  • praca na rzecz rozwoju czytelnictwa,
  • kształtowanie kreatywnej postawy zawodowej i doskonalenie fachowe nauczycieli bibliotekarzy,
  • współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych
  • propagowanie kultury regionu i ojczyzny.

 

Założone cele Stowarzyszenie będzie realizować poprzez różnorodne formy działalności: organizowanie kursów i szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego, wyjazdów szkoleniowych, promowanie dorobku zawodowego nauczycieli, podejmowanie akcji na rzecz rozwoju czytelnictwa, prowadzenie pokazowych zajęć edukacyjnych, udział w projektach i innych przedsięwzięciach kulturalno-oświatowych miasta i powiatu.

 

Działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd, który tworzą:

Małgorzata Hanc - Prezes

Aleksandra Kopczyńska - Wiceprezes

Elżbieta Bednarek - Skarbnik

Joanna Raczyńska - Członek

Agnieszka Zyśk - Członek

 

Warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia jest wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz uiszczenie opłaty wpisowej - 10 zł. i składki rocznej - 30 zł.

FB