Filia w Hrubieszowie

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu

December 2018
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Obecnie naszą stronę odwiedza:

Odwiedza nas 218 gości oraz 0 użytkowników.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 369) biblioteka służy w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych.

 

Do zdań biblioteki należy:

pkt. 1 gromadzenie, opracowywanie, ochrona i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych (...)

 

pkt. 2 organizowanie i prowadzenie wspomagania:

a) szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,

b) bibliotek szkolnych, w tym zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną.

 

Wspomaganie jest organizowane i prowadzone z uwzględnieniem:

  • kierunków polityki oświatowej państwa oraz zmian wprowadzanych w systemie oświaty;
  • wymagań stawianych szkołom i placówkom, których spełnianie jest badane przez organy
  • sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego;
  • realizacji podstaw programowych;
  • wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego;
  • wyników sprawdzianu i egzaminów;
  • innych potrzeb wskazanych przez szkoły i placówki.

FB